Condicions Generals de Venda

G.T.C.S. (Condicions generals ) Condicions de vendes)

Aquestes condicions de venda són modificables en qualsevol moment, i les condicions aplicables seran les vigents en la data en què es fa la reserva.

ARTICLE 1 – PREUS
Els preus indicats estan en euro i inclouen l’IVA aplicable el dia de la reserva. Qualsevol canvi en el tipus aplicable, o qualsevol modificació o introducció de nous impostos legals introduïts per les autoritats competents, es reflectirà automàticament en els preus indicats en la data de facturació.

Les taxes són per espai per al nombre de persones indicades i d’acord amb el període seleccionat i no inclouen opcions (excepte el contrari indicat).

L’impost sobre el turisme, que s’aplica diàriament i per persona d’edat, no s’inclou en el preu i ha de pagar-se directament en el lloc.

Alguns serveis poden ser objecte d’un suplement i poden ser objecte de canvis sense previ avís, sense cap responsabilitat per part de l’hotel.

El tauler d’1.2 i el vespre (presentació prèvia d’una targeta de visita) inclouen l’esmorzar i un menjar (dinner o dinar), excloent les begudes. 

No es reemborsarà cap estada abans de la implementació d’una possible oferta promocional, fins i tot parcialment.

ARTICLE 2- RESERVES I MÈTODES DE PAGAMENT

Les reserves es poden fer al lloc web www.centreplage.com, per telèfon, per correu electrònic o per correu electrònic.

La reserva només serà efectiva si està garantida pel client, ja sigui comunicant un número de targeta de crèdit amb una data de validesa o pagant un dipòsit, d’acord amb les dates i possibles promocions i després de rebre una confirmació detallada de la reserva.

El pagament de tots els serveis (o la balança de serveis si s’ha pagat un dipòsit) es realitzarà directament a l’arribada a l’hotel (excepcions fetes per reserves prepagament en el moment de la reserva).

L’hotel es reserva el dret de rebutjar qualsevol reserva si el número de targeta de crèdit és incorrecte o la reserva és incompleta.

Les reserves, independentment del seu origen, només es pagaran en ..

L’hotel Centre Plage accepta les següents targetes de crèdit: Visa, MasterCard i American Express, i té un sistema de reserva segur (SSL) que protegeix i encripta totes les dades sensibles transmeses a la reserva per evitar la divulgació a un tercer.

Un cop enregistrada la reserva, es farà una autorització de càrrega de targeta de crèdit. Això es farà per a fins d’informació, i no serà un càrrec al compte, excepte en els següents casos:

– Ofertes promocionals 
– Data de validesa de la targeta de crèdit anterior a la data d’arribada.
– Quotació que indica una sol·licitud de dipòsit
– Al juliol i agost: Es pren un dipòsit del 30% en el moment de la reserva (excloent els impostos turístics i les opcions) i almenys la quantitat de 2 nits. 

El dipòsit no és reemborsable, sigui com sigui el motiu de la cancel·lació. No obstant això, podem modificar les dates de la reserva en un termini raonable després de la data inicialment prevista per a la seva estada, depenent de la disponibilitat.

El client és l’únic responsable de la seva elecció dels serveis i de la seva adequació a les seves necessitats, de manera que no es pot sol·licitar la responsabilitat de l’hotel Centre Plage en aquest sentit.

ARTICLE 3- FORÇA MAJOR

S’ entén per força major qualsevol esdeveniment extern a les parts que presenten un personatge al mateix temps imprevisible i insuperable que evita que el client en la realització del viatge, dugui a terme íntegrament o part de les obligacions previstes pel contracte. Aquest serà el cas en particular en cas d’una vaga de mitjans de transport, personal hoteler, govern o disturbis públics.

 ARTICLE 4 – MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE L’ESTADA

Qualsevol modificació o cancel·lació de la reserva haurà de ser objecte d’una petició per correu electrònic a contact.centreplage.com o per correu electrònic.

La sol·licitud només serà efectiva quan l’hotel Centre Plage hagi confirmat la seva acceptació per escrit.

En cas de modificació o cancel·lació de l’estada, s’apliquen les següents condicions (excepte en el cas de força major estipulat anteriorment):

Per a qualsevol sol·licitud realitzada en 48 hores de la data d’arribada prevista, es cobrarà la quantitat de la primera nit.
En cas d’absència en la data d’arribada prevista, la seva targeta de crèdit es cobrarà per primera nit.
Qualsevol estada iniciada és vençuda íntegrament.
Per a les reserves realitzades a través del lloc web dels nostres socis, cal cancel·lar-les a través d’aquest lloc. Les condicions de cancel·lació que s’apliquen són llavors específiques per al soci i, per tant, poden ser diferents de les de l’hotel Centre Plage.

En cas d’ampliació de l’estada, el client haurà d’informar la recepció de l’hotel al matí a les 10 del matí a tot tardar el dia de la sortida prevista, per conèixer les disponibilitats.

ARTICLE 5- L’HOTEL I ELS SERVEIS

El preu reduit de l’esmorzar dels nens s’aplica als nens de fins a 10 anys.

Per raons de seguretat i d’higiene, els nostres amics els animals no estan autoritzats en la sala d’esmorzar.

Les habitacions estan disponibles a partir de les 4 de la tarda i han de ser desocupades per les 11 de la matinada el dia de sortida. Es pot cobrar un suplement si no es respecta el temps màxim de comprovació. En cas d’arribada després de les 9 de la tarda, la recepció ha de ser notificada.

El client accepta i està d’acord a utilitzar l’habitació com a bon pare. A més, qualsevol comportament contrari a la bona moral i a l’ordre públic portarà a l’hostaler a demanar al client que abandoni l’establiment sense cap compensació o reemborsament si ja s’ha efectuat un pagament.

ARTICLE 6 – ALLOTJAMENT

En cas de no disponibilitat a l’hotel o en cas de força major, aquest es reserva la possibilitat d’acomodar al client totalment o parcialment en un hotel de categoria equivalent o superior, oferint serveis de la mateixa naturalesa. La transferència es realitzarà a costa de l’hostaler, que no serà sol·licitat en pagament de cap compensació addicional.

ARTICLE 7 – QUEIXES

Tota reclamació ha de ser adreçada a Hotel Centre Platja per carta recomanada A/R, i això en un retard de 15 dies segons la sortida de l’estada fent l’objecte de l’esmentada reclamació. Passat aquest temps, cap reclamació no podrà ser tinguda en compte.

ARTICLE 8 – INFORMÀTICA I LLIBERTAT

En aplicació de la llei 78-17, dita informàtica i llibertats, els clients són advertits que la seva reserva fa l’objecte d’un tractament nominatiu informatitzat. Els usuaris disposen d’un dret d’accés i de rectificació de les dades agafades, que s’exerceix prop de la seu social: SAS HELIOS – 4, camí de les Palmeres – 66700 ARGELES/MAR. És precisat que aquestes informacions no són comunicades a terços.

L’hotel Centre Platja proposa un accés internet en wifi. El client usuari es compromet al que els recursos informàtics posats a la seva disposició no sigui en cap manera utilitzades a fins de reproducció, de representació, de posada a disposició o de comunicació al públic d’obres o d’objectes protegits per un dret d’autor, per un dret veí tals que dels textos, imatges fotografies, obres musicals audiovisuals, programaris i videojocs, sense l’autorització dels titulars dels drets previstos als llibre I i II del codi de la propietat intel·lectual quan aquesta autorització és requerida. D’acord amb la llei, una traçabilitat dels accessos Internet dels clients és conservada.

L’establiment Centre Platja disposa d’un sistema de video-vigilància en el si de les parts comunes de l’edifici.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITATS


L’hotel declina tota responsabilitat en cas de robatori, pèrdua, degradació dels efectes pertanyent als clients durant la seva estada.

El client serà sostingut per a responsable de tot dany, de tota degradació, de tot acte de vandalisme que podria sobrevenir del fet de l’ocupació dels locals i/o del fet dels participants i/o del personal del qual té la càrrega, tant als béns mobiliaris, de decoració i immobiliaris pertanyent o no a l’hotel. D’aquest fet, l’hotel Centre Platja pot doncs demanar al client de deixar l’establiment sense cap indemnització i sense cap reemborsament de l’estada en curs, i de reemborsar els danys causats per aquests actes.

ARTICLE 10 – LLEI APLICABLE

Les presents Condicions generals de venda són regides per la llei francesa. N’és així per a les regles de fons com per a les regles de forma. Els litigis corresponen a la competència exclusiva de les jurisdiccions franceses.

La Mediació Turisme i Viatges: http://www.mtv.travel/?pàgina=trasllat de la causa-al-mediateur